Werkgebied

De Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk verleent eerste hulp en vervoert gewonde of zieke dieren in de regio Achterhoek. Het kan voorkomen dat melders doorverwezen worden naar een instantie of opvang. De Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk is het voorportaal voor alle aangetroffen zwerfdieren in de gemeentes Berkelland, Aalten, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Montferland.

Na ontvangst van een melding, wordt ter plaatse een gevonden (huis)dier gecontroleerd op de aanwezigheid van een chip. Indien van het (huis)dier een geregistreerde eigenaar bekend is, wordt deze geïnformeerd en wordt zo mogelijk het (huis)dier – tegen betaling door de eigenaar – thuisgebracht. Is geen eigenaar bekend, of is deze niet bereikbaar, dan wordt het (huis)dier vervoerd naar de daarvoor aangewezen opvanglocatie in de regio.

Onder (huis)dieren wordt in dit verband naast de bekende gezelschapsdieren, zoals honden, katten en konijnen etc. mede begrepen paarden, pony’s, schapen, geiten, varkens etc.

Ook het ophalen van overleden (huis)dieren en de tijdelijke opslag daarvan behoort tot het takenpakket van de dierenambulance. Omdat het beleid per gemeente verschilt, worden in sommige gemeenten niet alle (huis)dieren opgehaald. Om die reden zal een melder in een aantal gevallen worden verwezen. Overleden huisdieren worden, indien toelaatbaar en mogelijk, gedurende 14 dagen bewaard.

De Stichting is ook te benaderen voor taxiritten voor u en uw (huis)dier. Tegen een ritvergoeding kunnen particulieren gebruik maken van onze service om uw (huis)dier te vervoeren van en naar de dierenarts, trimsalon of anders. Dit alles in overleg. Als de eigenaar daar prijs op stelt, begeleiden wij deze bij het dierenartsbezoek.

De Stichting bestaat uit enthousiast team vrijwilligers (mannen en vrouwen) en een vierkoppig bestuur. Onze vrijwilligers zijn 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. Alle medewerkers zijn geschoold en de Stichting voldoet aan alle kwaliteitseisen zoals die gesteld worden in het kader van het verkregen Keurmerk Diervervoer, waarvoor tweejaarlijks een audit plaatsvindt.

ahw02Op onze website www.st-dad.nl en een speciaal daarvoor ingerichte facebookpagina worden gevonden en vermiste huisdieren geregistreerd.

De Stichting beschikt over twee volledig uitgeruste dierenambulances en een 2 1/2 paardentrailer met lier.

Vanuit ons kantoor aan de Oranjestraat 40 te Varsseveld, worden de vrijwilligers aangestuurd. In Varsseveld is tevens een aparte afscheidsruimte aanwezig, waar eigenaren afscheid kunnen nemen van hun overleden huisdier.

De Stichting is aangemerkt als een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat leerlingen, zoals paraveterinairen, bij ons terecht kunnen voor een stageplek. Indien dat inpasbaar is, maken onze vrijwilligers ook graag ruimte voor korte maatschappelijke stages.

Door middel van voorlichting op scholen en bij verenigingen en instellingen, wordt meer aandacht gevraagd voor het vrijwilligerswerk dat door de medewerkers van de dierenambulance wordt uitgevoerd. Naast de ritvergoedingen zoals die betaald worden door opdrachtgevers, is de Stichting immers afhankelijk van schenkingen om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen.

De Stichting werkt in opdracht van alle Achterhoekse gemeenten zoals hierboven genoemd. Daarnaast werkt de Stichting samen met de diverse dierenopvanglocaties en asielen in de regio, AmivediBOA’s, brandweer, politie/dierenpolitie, deurwaarders, woningbouwverengingen, waterschappen en Rijkswaterstaat etc.

We zijn er ons van bewust dat we niet alle dieren kunnen redden, dat wij niet in alle gevallen hulp kunnen of mogen bieden, maar we doen ons uiterste best!

Ziet u een dier in nood of heeft u een andere vraag, schroom dan niet om ons te benaderen.

Telefoon 088 – 144 144 1
In geval van nood kunt u ook altijd bellen met de Dierenpolitie via 144

Ook sponsor of donateur worden?

Wij zijn dankbaar voor elke gift. Zonder u is er geen Dierenambulance.